3000-3990 կգ

image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD30F8 - 3000 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ EFL302 - 3000 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ EFL303 - 3000 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD30L1S - 3000 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD35F8 - 3500 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ EFL352 - 3500 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ EFL353 - 3500 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD35L1S - 3500 կգ