2000-2990 կգ

image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD20F8 - 2000 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD20L1 - 2000 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD20TVL - 2000 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD20L2 - 2000 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD20TV8 - 2000 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD25F8 - 2500 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ EFL252 - 2500 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ EFL253 - 2500 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD25L2B - 2500 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ CPD25L2S - 2500 կգ
image
Էլեկտրական ամբարձիչ EFX251 - 2500 կգ